دزدگیر اماکن

جهت تماس با واحد فنی میتوانید بعد از شماره گیری تلفن های :

021-88062061-2

021-22720099

 داخلی شماره 104 را شماره گیری نمایید.

همچنین در صورت وجود سوال فنی میتوانید از طریق شماره تلگرام:

09101493101               

با واحد فنی ایران محافظ ارتباط داشته باشید.

دزدگیر اماکن

بالا