دزدگیر منزل

جهت تماس با واحدIT میتوانید بعد از شماره گیری تلفن های :

 021-88062061-2

021-22720099

 داخلی شماره 111 را شماره گیری نمایید.

همچنین در صورت نیاز میتوانید از طریق شماره تلگرام:

09211249394

با واحد IT ایران محافظ ارتباط داشته باشید.

دزدگیر منزل

بالا